Om Wasatactus

Wasatactus grundades 2004 av Karin Sandqvist.

Karin Sandqvist har jobbat i företaget bl.a. som journalist, lärare, gitarrpedagog och trubadur.
Arbetsfält: Svenskfinland och de nordiska länderna samt finskspråkiga
satsningar tillsammans med Jan-Erik Elfving www.elfvinglead.fi

WASATACTUS avslutades son firma den sista december 2013.
02-09-2014